img
Geen uitbreiding betaald parkeren in Haarlem door gemeenteraad.

De gemeenteraad van Haarlem heeft op donderdagavond besloten om het plan voor uitbreiding van betaald parkeren in de stad in te trekken. Dit besluit is genomen naar aanleiding van de uitkomst van een referendum onder de inwoners. Op 6 maart konden meer dan 132.000 Haarlemmers hun stem uitbrengen over de Nota Uitwerking parkeerregulering, waarin werd voorgesteld om het betaald parkeren in elf wijken uit te breiden. Van de stemmers was 81 procent tegen dit voorstel, wat ruim voldoende was om de kiesdrempel van 30 procent te halen.

Naar aanleiding van deze uitslag wil de gemeenteraad opnieuw in gesprek gaan met de inwoners om te begrijpen waarom zij tegen de plannen hebben gestemd. Daarnaast zal de raad zelf met alternatieve oplossingen komen voor parkeerproblemen in de stad. Hoewel de uitslag van het referendum slechts een advies is, bepaalt de raad uiteindelijk wat ermee gebeurt.

De gemeenteraad heeft ook aangegeven dat zij willen dat het college beter handhaaft op geldende regels en daarnaast regelingen uitwerkt voor vergunningen voor werknemers en parkeren bij voorzieningen zoals scholen en begraafplaatsen. Met deze stappen hoopt de raad tegemoet te komen aan zowel de wensen van de inwoners als aan het verbeteren van parkeermogelijkheden in Haarlem.

De gemeenteraad van Haarlem heeft het plan om betaald parkeren uit te breiden ingetrokken na een referendum waarbij 81 procent van de stemmers tegen was. De raad wil nu in gesprek met inwoners om andere oplossingen voor parkeerproblemen te vinden en betere handhaving van de geldende regels.
Net binnen
Volg ons
Advertentie