img
Franse inflatie op laagste niveau in bijna 2,5 jaar

De afname van de inflatie in Frankrijk en Spanje wijst op een mogelijke stabilisatie van de prijsstijgingen in de eurozone als geheel. Dit zou kunnen betekenen dat de druk op de Europese Centrale Bank om het monetaire beleid te verkrappen, afneemt. Een lagere inflatie kan ook gunstig zijn voor consumenten, aangezien het betekent dat de kosten voor levensonderhoud minder snel stijgen. Aan de andere kant kan een te lage inflatie ook duiden op economische zwakte, wat weer negatieve gevolgen kan hebben voor groei en werkgelegenheid. Het is dus belangrijk om de ontwikkelingen in de inflatie nauwlettend in de gaten te houden, zowel voor beleidsmakers als voor consumenten en bedrijven.

De Franse inflatie is in februari gedaald tot 3,1 procent op jaarbasis, het laagste niveau sinds september 2021. Ook in Spanje nam de inflatie af, terwijl later op de dag ook het inflatiecijfer van Duitsland bekend zal worden gemaakt.
Net binnen
Volg ons
Advertentie