img
Europees Parlement keurt definitieve regels voor AI goed

Het Europees Parlement heeft definitief ingestemd met de Europese AI-wet, die baanbrekende nieuwe regels voor kunstmatige intelligentie introduceert. De verantwoordelijke ministers van de EU-landen worden verwacht om volgende maand hun goedkeuring te geven. Met deze regels wil de EU voorkomen dat AI-technologie ontspoort of misbruikt wordt, terwijl Europese ontwikkelaars worden aangemoedigd om door te gaan met hun werk.

De nieuwe regels zijn bedoeld om te voorkomen dat Europa afhankelijk wordt van de Verenigde Staten en China op het gebied van kunstmatige intelligentie. Het doel is om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling en toepassing van AI. Het Europees Parlement benadrukt echter dat het werk niet stopt bij dit raamwerk, maar dat er specifieke regels moeten komen voor verschillende sectoren en toepassingen van AI.

Europarlementariërs die hebben onderhandeld over de wet benadrukken dat dit een revolutionaire stap is voor Europa. Volgens Kim van Sparrentak, GroenLinks-Europarlementariër, zullen mensen nooit meer machteloos staan tegenover algoritmes. Een overgrote meerderheid van 523 van de 705 Europarlementariërs heeft ingestemd met de wet, waarmee deze bijna klaar is om in werking te treden.

De Europese Commissie die na de zomer aantreedt zal zich bezighouden met het opstellen van specifieke regels voor verschillende sectoren en toepassingen van kunstmatige intelligentie. Met deze wet hoopt de EU een balans te vinden tussen het stimuleren van innovatie en het beschermen van burgers tegen mogelijke schade veroorzaakt door AI-systemen.

Het Europees Parlement heeft de definitieve goedkeuring gegeven aan nieuwe Europese regels voor kunstmatige intelligentie, die moeten voorkomen dat de technologie ontspoort en wordt misbruikt. De EU wil Europese AI-ontwikkelaars juist aanmoedigen, zodat Europa niet afhankelijk wordt van de Verenigde Staten en China.Parlement AI Wet

Net binnen
Volg ons
Advertentie